Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

2023-11-23

[Notice] Japanese elementary life (Hiroshima Prefecture version)New!

2023-07-22

【MAG-APPLY NGAYON】Kurso sa pagsasanay: suporta sa maraming wika/mga boluntaryo

2023-01-09

【NEWS】Kurso sa pagsasanay: Mga boluntaryo sa suporta sa wikang Hapon

2023-01-09

【NEWS】Japanese language class para sa beginner level

2022-12-24

【Notice】Libreng pamamahagi ng bagong corona antigen qualitative test kit

2022-12-24

【NEWS】 Gabay sa pagpasok sa elementarya para sa mga magulang na may maraming wika!

2022-11-03

【MAG-APPLY NGAYON】"workshop para sa mga multilingual na tagasuporta"

2022-09-28

【NEWS】Workshop sa kalamidad tulad ng bagyo at mabigat na ulan at refugee para sa mga di-Hapon na tagapagsalita /residente sa Fukuyama

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan

Gawain ng BIRUDO

Madaling nihongo, pagkalat ng impormasyon sa maraming wika

Madaling nihongo, pagkalat ng impormasyon sa maraming wika

Pagsuporta sa pagsasalin/ interpretasyon sa pang araw-araw na pamumuhayPagsuporta

Pagsuporta sa pagsasalin/ interpretasyon sa pang araw-araw na pamumuhay

Layuning pang rehiyonal na edukasyon sa wikang Hapon

Layuning pang rehiyonal na edukasyon sa wikang Hapon

Birudo class ng mga bata “ Clover “

Birudo class ng mga bata “ Clover “