Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

2022-05-15

【MAG-APPLY NGAYON】“Mga Performance Camp sa Hiroshima” para sa Multilingual, Cross-Cultural ExchangeNew!

2022-05-15

【DISASTER PREVENTION】Irehistro ang iyong email addressNew!

2022-05-06

【Paunawa】Maaari kang bumili ng mga stamp ng kita mula sa vending machine.

2022-02-06

【BALITA】online na konsultasyon sa mga serbisyong pangsuporta sa pamumuhay para sa mga dayuhan

2022-01-17

【Paunawa】 Konsultasyon sa Paghahanda ng Pagpasok sa Paaralang Elementarya ng Fukuyama Municipal

2022-01-06

[Recruitment of participants] Kami ay nagre-recruit ng mga kalahok para sa "Ang 2nd multilingual supporter training course".

2021-12-19

【BALITA】espesyal na benepisyo sa pamamahagi bawat bata sa Fukuyama City

2021-12-19

【BALITA】Gabay sa pagpasok sa elementarya sa Fukuyama City

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan

Gawain ng BIRUDO

Madaling nihongo, pagkalat ng impormasyon sa maraming wika

Madaling nihongo, pagkalat ng impormasyon sa maraming wika

Pagsuporta sa pagsasalin/ interpretasyon sa pang araw-araw na pamumuhayPagsuporta

Pagsuporta sa pagsasalin/ interpretasyon sa pang araw-araw na pamumuhay

Layuning pang rehiyonal na edukasyon sa wikang Hapon

Layuning pang rehiyonal na edukasyon sa wikang Hapon

Birudo class ng mga bata “ Clover “

Birudo class ng mga bata “ Clover “