Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Tanggapan para sa konsultasyon

Libreng serbisyo sa konsulta para sa mga dayuhan sa buong “network” ng bansa


Council of Local Authorities for International Relations(CLAIR)

自治体国際化協会(CLAIR/クレア)
Konseho ng mga Lokal na Awtoridad para sa Internasyonal na Relasyon
http://www.clair.or.jp/tagengo/
Mag-click para sa multilingual na impormasyon
Impormasyon ukol sa pamumuhay sa maraming wika
Nagbibigay ng impormasyon sa labing limang (15) wika

Japan Legal Support Center(“Ho-terrace”)

日本司法支援センター 法テラス
Ho-terrace Serbisyong multilingual na impormasyon
Legal Information for Foreign Nationals
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/
Naglalaman ng mga paksa tulad ng utang,hiwalayan,hanap-buhay,aksidente,”visa”,ukol sa lindol,at iba pa.
Ho-terrace

Counter ng konsultasyon sa maraming wika sa prefektura ng Hiroshima (Institusyong pampubliko)

Hiroshima International Center

Lokasyon:Hiroshima Cristal Plaza 6th floor Naka-machi8-18, Naka-ku, Hiroshima City
Telepono: 0120-783-806(Libreng Tawag)
Halaga ng Konsulta: Walang bayad, libre ang serbisyong ito.(Naglalaman
ng mga paksa ukol sa estado ng paninirahan, seguridad panglipunan, mga impormasyon ukol sa hanapbuhay… atbp)
Petsa at oras ng konsulta: Tuwing Huwebes at Sabado  10:00-12:00,13:00-16:00
Gayunpaman, sarado ito sa mga pampublikong piyesta opisyal at mula Disyembre 28 hanggang Enero 4.
Suportadong wika Ingles, Intsik, Vietnamese, Koreano, Tagalog, Portuges, Indonesian, Thai, Kastila, Nepali
Piliin ang wikang nais mo.
Japanese Wikang ingles Intsik Vietnamese Koreano Tagalog Portuges Indonesian Thai Kastila Nepali
Ang mga dayuhang bumisita o nakibahagi sa “International Exchange Associations “ sa ibat ibang panig ng bansa ay maaari ring magbigay serbisyo ng pagsasalin wika bilang ikatlong kinatawan.Nagpapadala din kami ng mga tagapagsalin na nauugnay sa medical.

Japan Legal Support Center( “HO-TERRACE” ), Hiroshima

Lokasyon: Hiroshima Konoike Buldg. 1st floor,2-31, Hatchobori Naka-ku, Hiroshima-shi
Telepono: 050-3383-5485
Halaga ng konsultasyon: Libreng konsulta (Kailangan ng reserbasyon.)
Petsa at oras ng konsulta: Martes at Huwebes 13:30-16:30
Pakiusap: Kung kailangan mo ng isang tagasalin, mangyaring ipaalam sa amin kung may reserbasyon.
Ang mga maaaring kumonsulta nang libre ay para lamang sa mga taong walang kakayanang mag bayad ng itinakdang halaga.

Hiroshima Legal Affairs Bureau/ Kagawaran ng Karapatang Pantao Tanggapan ng pagpapayo sa karapatang pantao para sa mga dayuhan

Lokasyon: Hiroshima Joint Government Building3, 4th floor 6-30, Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi
Telepono: 082-228-5792
Nilalaman sa konsulta: Konsulta sa mga isyu ukol sa karapatang pantao ng mga dayuhang residente sa Japan(kailangan ng reserbasyon)
Petsa at oras ng konsulta: Lunes hanggang Biyernes 9:00-17:00

Hiroshima Labor Bureau/ Kagawaran ng Pamantayan sa Paggawa Tanggapan ng Pamantayan sa Paggawa para sa mga Dayuhang Manggawa

Lokasyon: Hiroshima Joint Government Building / Supervision section 6-30 Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi
Telepono: 082-221-9242
Nilalaman sa konsulta: Konsulta sa mga kondisyon sa pagtatrabaho ng mga dayuhang manggagawa
Petsa at oras ng konsulta:9:00-12:00, 13:00-16:30
Portuges・Kastila ⇒ Martes at Biyernes
Intsik ⇒ Biyernes

Hiroshima Labor Bureau/ Fukuyama Foreign Labor Employment Service Counter ---Kagawaran ng Seguridad sa Trabaho o Hanapbuhay---

Lokasyon: Hellowork Fukuyama 1st floor 3-12, Higashi-sakuramachi,Fukuyama-Shi
Telepono: 084-923-8609 ( code number: 44# )
Petsa ng pagbubukas serbisyo:  Lunes hanggang Biyernes (Sarado tuwing Sabado, Linggo at mga pyesta opisyal)
Oras ng pagbubukas:  8:30-12:00,13:00-17:15
Magagamit na wika o pagsasalin
・Portuges・Kastila ⇒ Lunes・Miyerkules・Biyernes 10:00-16:00
・Intsik ⇒ Ika-2 at ika-4 ng Martes 10:00-16:00

Fukuyama City Hall;Tanggapan ng konsultasyon para sa mga dayuhan

Lokasyon: Fukuyama City Hall 1st floor 3-5, Higashi-sakuramachi, Fukuyama-Shi
Telepono: 084-928-1050