Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Mensahe mula sa Pangulo

「pagkonekta」

Maraming mga tao sa lugar ng Bingo na ang katutubong wika ay hindi Hapon.
Habang binubuo namin ang ideyal na komunidad, aming napagtanto na kailangan naming magkaroon ng mas maayos na komunikasyon sa mga taong nasa pamayanan upang makamit ang maayos at payapang lipunan.
Dahil dito, nagpasya kaming magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng aming makakaya upang makalikha ng isang mas maayos na lipunan, at dahil dito ay itinatag ang Bingo Japanese Multilingual Support Center na "Birudo".
Nilalayon naming magkaroon ng isang pamayanan kung saan ay maaaring manirahan nang sama-sama at nagkakaunawaan ang mga wika at kultura ng mga ibang lahi at hapones.
Nilalayon ng Birudo na mapagtanto ng lahat na maaari at posibleng makamit ang isang ideyal na komunidad.
Nais naming ipagpatuloy ang aming mga gawain sa ilalim ng slogan na "pagkonekta" upang ang mga mamamayan ay magkaroon ng payapang pamumuhay.

Pangulo Hiroko Miyano

Pilosopiya

Nilalayon ng Bingo na makamit ang isang lipunan kung saan mga mamamayan ay maaaring manirahan ng payapa sa lugar na ito anuman ang wika o kultura.Upang makamit ang mga layuning ito,nais naming magsimula sa pagbuo ng mga hakbang at gawain upang magkaisa ang mga mamamayan sa kabila ng pagkakaiba sa wika at kultura.
Kami ay dalubhasa at boluntaryong pangkat na sumusuporta sa wika at kultura.

「TAYO AY MAGKAISA」

Pinagmulan ng pangalan

BingoBi:Lugar ng Bingo
LanguageL:Wika
DiversityD:Pagkakaiba-iba sa pamumuhay at kultura
Support CenterHimpilan ng tulong o alalay
Ang letrang "U” ay nangangahulugang “ikaw” at ito ay nakapaloob sa salitang “Birudo”.
Ang "Birudo" ay kumakatawan sa aming layunin para sa pagtaguyod ng isang payapang komunidad.
Ang “Birudo” ay ang pinaikling Bingo Japanese Multilingual Center.
Inaasahan naming lumikha ng isang pamayanan kung saan ang lahat ay maaaring manirahan nang may kapayapaan ng isip at panatag ang kalooban.

4 na gawain ng Birudo

KOMUNIKASYON NG IMPORMASYON SA SIMPLENG NIHONGO AT SA IBA`T IBANG WIKA

ANG LAHAT NG IMPORYASYON UKOL SA MGA KAGANAPAN AT GAWAIN SA NASASAKUPAN NG BINGO AY MAILALATHALA SA IBA`T IBANG LINGWAHE.

ANG MGA KAWANI NA BUMUBUO NG BINGO AY MAY KAKAYANANG MAGSALIN NG IMPORMASYON SA IBA`T IBANG LINGWAHE NA SYANG ISA SA MGA PANGUNAHING PANGANGAILANGAN NG MGA MAMAYANAN.

PARA SA KAHILINGAN NG IMPORYASYON SA IBA PANG LINGWAHE, MANGYARING I-CLICK LAMANG ANG "PARA SA IBA PANG LINGWAHE"
MAY PAGKAKATAONG ANG IMPORMASYON NA IYONG HINAHANAP AY HINDI PA HANDA SA KASALUKUYAN.
BILANG KARAGDAGANG IMPORMASYON, MAY NAKATAKDANG HALAGA ANG PAGLALATHALA NG MGA GAWAIN TULAD NG NEGOSYO O ANUMANG GAWAIN NA MAHAHALINTULAD SA NABANGGIT.
MANGYARING MAKIPAGTULUNGAN ANG LAHAT SA PAGLALATHALA NG MGA GAWAIN AT MGA IMPORMASYON PARA SA LAHAT NG NASASAKUPAN NG BINGO.

PARA SA IBA PANG LINGWAHE
PARA SA KAHILINGAN NG IMPORYASYON SA IBA PANG LINGWAHE, MANGYARING I-CLICK LAMANG ANG "PARA SA IBA PANG LINGWAHE"
MAY PAGKAKATAONG ANG IMPORMASYON NA IYONG HINAHANAP AY HINDI PA HANDA SA KASALUKUYAN.
formation such as business profit seeking.BILANG KARAGDAGANG IMPORMASYON, MAY NAKATAKDANG HALAGA ANG PAGLALATHALA NG MGA GAWAIN TULAD NG NEGOSYO O ANUMANG GAWAIN NA MAHAHALINTULAD SA NABANGGIT.
MANGYARING MAKIPAGTULUNGAN ANG LAHAT SA PAGLALATHALA NG MGA GAWAIN AT MGA IMPORMASYON PARA SA LAHAT NG NASASAKUPAN NG BINGO.

PARA SA IBA PANG LINGWAHE

IImpormasyon uri (kinakailangan)

Pagsuporta sa pagsasalin/ interpretasyon sa pang araw-araw na pamumuhay

Sa Birudo, ang mga dayuhang mamamayan at kawani ng suporta ng Hapon na nanirahan sa Japan sa loob ng maraming taon ay tumutulong sa interpretasyon at pagsasalin na kinakailangan para sa pang-araw-araw na buhay.

Mag-click dito para sa mga detalye

Support local Japanese language classes

IPARATING AT IPAALAM SA MGA DAYUHAN ANG IMPORMASYON UKOL SA MGA KLASE NA NAGTUTURO NG NIHONGO

SUPORTAHAN ANG PAGBUBUKAS O PAGSISIMULA NG MGA PAGTUTURO NG NIHONGO SA INYONG LUGAR.
MANGYARING MAKIPAG-UGNAYAN SA AMING TANGGAPAN PARA SA IMPORMASYON UKOL SA USAPING PAG-AARAL BILANG PAGHAHANDA SA PAGBUBUKAS NG KLASE.

MAGBUKAS NG MGA KLASE NA MAGTUTURO NG NIHONGO NA PANGUNGUNAHAN NG MGA DALUBHASA SA NIHONGO.

KAMI AY TUMUTULONG SA MGA PANGKAT O GRUPO NA NAGHAHANDA SA PAGSUSULIT SA KASANAYAN SA WIKANG NIHONGO.
MAGBIBIGAY KAMI NG KASAGUTAN AT IMPORMASYON, PAUNAWA AY KAILANGAN.

PAGSASANAY, PAGPAPLANO, AT PAMAMAHALA SA MGA SUMUSUPORTA SA MGA MAG AARAL NG WIKANG NIHONGO

KAMI AY NAGBIBIGAY NG KASANAYAN O "WORKSHOP" PARA SA MGA BOLUNTARYO NA MAGTUTURO NG WIKANG NIHONGO.
MAGBIBIGAY KAMI NG KASAGUTAN AT IMPORMASYON, PAUNAWA AY KAILANGAN.

Paglalapat / Pagtatanong

BIRUDO kid’s classroom ”Clover“

programa ng “Birudo” para sa mga dayuhang batang mga-aaral sa elementarya.

PARA SA MGA KABATAANG NASA ELEMENTARYA
Araw at oras ; Dalawang beses sa isang linggo

Tuwing Miyerkules 16:30 – 18:00
Tuwing Sabado 10:00 – 11:30

Lugar Hilagang bahagi ng Matsunaga-station Walong minutong lakaran mula sa istasyon.
Bayad sa pagsali 8,000 yen sa isang buwan
※Kung ito ay isang beses lamang sa isang linggo, 5000 yen sa isang buwan

Paglalapat / Pagtatanong

Pangangalap ng miyembro

Kasalukuyang naghahanap ang “Birudo” ng mga taong naniniwala sa adhikain nito at nagnanais tumulong sa pangangalap ng mga kasapi.
Kung nagnanais kang makipagtulungan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Pangangalap ng Miyembro o Kasapi

Ang pondo ng “Birudo” ay nanggagaling mula sa bayad ng mga miyembro, donasyon, suportang pinansyal ng gobyerno, kita mula sa negosyo at iba pa.Ang mga naniniwala sa adhikain ng “Birudo” ay maaaring maging “sponsor” ng programa.
Ang mga “sponsors” ay inilalathala sa website ng “Birudo”.Bilang karagdagan, ang mga “sponsors” ay may pribilehiyong magmungkahi o magbigay saloobin para sa ikabubuti pa ng Birudo.
Ang mga nagnanais maging miyembro ng "Build" ay nagkakahalaga ng 1000 yen kada isang tao at 3000 yen kada isang pangkat.
Ngunit,bilang tulong, maaaring magbigay ng higit pa sa itinakdang halaga.