เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

2023-11-23

[ประกาศ] ชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาของญี่ปุ่น (แบบฉบับของจังหวัดฮิโรชิม่า)

2023-01-09

[ประกาศ] เรากำลังจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่น

2023-01-09

[ประกาศ] จะเริ่มเปิด "หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น"

2022-12-24

【แจ้งข่าวสาร】เรื่องการประชุมผู้ปกครอง ที่จะอธิบายเกี่ยวกับการเข้าโรงเรียนประถมสำหรับผู้ปกครองชาวต่างชาติ 

2022-12-24

[ประกาศ] New Corona antigen qualitative (ชุดตรวจแจกฟรี)ชุดตรวจแอนติเจน

2022-11-03

[เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน] การสัมมนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ช่วยด้านภาษา (สัมมนาผู้ช่วยหลากหลายภาษา )

2022-09-18

【ข่าว】การแจ้งเตือนระดับ 3 เวลา 16.00 น. ในเมืองฟุคุยามะ - ผู้สูงอายุควรอพยพ

2022-08-24

แจ้งข่าวสาร เรื่อง เข้าดูโฮมเพจของเมืองฟุคุยามะ ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นที่อ่านง่าย

รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์

แนะนำกิจกรรมของบิรุโดะ

เผยแพร่ข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น・
หลากหลายภาษาที่เข้าใจง่าย

เผยแพร่ข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น・เผยแพร่ข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น・หลากหลายภาษาที่เข้าใจง่าย

มีล่ามแปลเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

มีล่ามแปลเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

จัดห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นในชุมชน

จัดห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นในชุมชน

บิรุโดะ ห้องเรียนสำหรับเด็ก
(ใบโคลเวอร์ ใบไม้สี่แฉกนำโชค)

บิรุโดะ ห้องเรียนสำหรับเด็ก (ใบโคลเวอร์ ใบไม้สี่แฉกนำโชค)