เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

2022-08-05

การแจ้งข่าวสารกิจกรรม : รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับแพทย์รักษาโรค, การประกวดสุนทรพจน์ภาคฤดูร้อนและประกวดนักพูด New!

2022-07-31

การแจ้งข่าวสารกิจกรรม ประกาศจากเมืองฟุคุยามะ รับสมัครล่ามอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรNew!

2022-06-17

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

2022-05-15

[การป้องกันภัยพิบัติ] ลงทะเบียนได้ทางอีเมลเพื่อสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติได้หลายภาษา

2022-05-15

[รับสมัครผู้เข้าอบรม] ค่ายฝึกอบรมการแสดง "ฮิโรชิม่า PCAMP"

2022-05-06

การแจ้งข่าวสาร ・คุณสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

2022-02-06

[ประกาศ] สำหรับชาวต่างชาติคุณสามารถปรึกษาเกี่ยวกับดำรงชีวิตในญี่ปุ่นผ่่านช่องทางออนไลน์ได้

2022-01-17

ประกาศ・แจ้งข่าวสาร

รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์

แนะนำกิจกรรมของบิรุโดะ

เผยแพร่ข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น・
หลากหลายภาษาที่เข้าใจง่าย

เผยแพร่ข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น・เผยแพร่ข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น・หลากหลายภาษาที่เข้าใจง่าย

มีล่ามแปลเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

มีล่ามแปลเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

จัดห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นในชุมชน

จัดห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นในชุมชน

บิรุโดะ ห้องเรียนสำหรับเด็ก
(ใบโคลเวอร์ ใบไม้สี่แฉกนำโชค)

บิรุโดะ ห้องเรียนสำหรับเด็ก (ใบโคลเวอร์ ใบไม้สี่แฉกนำโชค)