เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

2022-11-03

[เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน] การสัมมนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ช่วยด้านภาษา (สัมมนาผู้ช่วยหลากหลายภาษา )

2022-09-18

【ข่าว】การแจ้งเตือนระดับ 3 เวลา 16.00 น. ในเมืองฟุคุยามะ - ผู้สูงอายุควรอพยพ

2022-08-24

แจ้งข่าวสาร เรื่อง เข้าดูโฮมเพจของเมืองฟุคุยามะ ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นที่อ่านง่าย

2022-08-18

[แนะนำ] แผ่นพับเกี่ยวกับพัฒนาการที่บกพร่องสำหรับผู้ปกครองชาวต่างชาติ

2022-08-05

การแจ้งข่าวสารกิจกรรม : รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับแพทย์รักษาโรค, การประกวดสุนทรพจน์ภาคฤดูร้อนและประกวดนักพูด

2022-07-31

การแจ้งข่าวสารกิจกรรม ประกาศจากเมืองฟุคุยามะ รับสมัครล่ามอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร

2022-06-17

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

2022-05-15

[การป้องกันภัยพิบัติ] ลงทะเบียนได้ทางอีเมลเพื่อสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติได้หลายภาษา

2022-05-15

[รับสมัครผู้เข้าอบรม] ค่ายฝึกอบรมการแสดง "ฮิโรชิม่า PCAMP"

2022-05-06

การแจ้งข่าวสาร ・คุณสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

 บทความเก่า
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์