เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

2022-05-15

[การป้องกันภัยพิบัติ] ลงทะเบียนได้ทางอีเมลเพื่อสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติได้หลายภาษาNew!

2022-05-15

[รับสมัครผู้เข้าอบรม] ค่ายฝึกอบรมการแสดง "ฮิโรชิม่า PCAMP"New!

2022-05-06

การแจ้งข่าวสาร ・คุณสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

2022-02-06

[ประกาศ] สำหรับชาวต่างชาติคุณสามารถปรึกษาเกี่ยวกับดำรงชีวิตในญี่ปุ่นผ่่านช่องทางออนไลน์ได้

2022-01-17

ประกาศ・แจ้งข่าวสาร

2022-01-06

ข่าวสารและกิจกรรมกำลังจะเปิด "หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายภาษา" ครั้งที่ 2

2021-11-26

[คำขอ] โปรดให้ความร่วมมือกับการสำรวจแบบสอบถามในจังหวัดฮิโรชิม่า (2021)

2021-11-01

【ลงทะเบียนตอนนี้!】「ช่วงการศึกษาสำหรับผู้สนับสนุนหลายภาษา」

2021-10-06

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

2021-08-17

[ประกาศ] เกี่ยวกับสถานที่อพยพที่ให้เลือกพักพิง (ข้อมูลเดียวกับวันที่16สิงหาคม)

 บทความเก่า
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์