เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

มีล่ามช่วยแปล

ที่ Birudoบิรุโดะมี ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมานานเป็นเวลาหลายปีและมีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยช่วยเหลือในด้านการแปลข้อมูลที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน
ในบางกรณี เนื่องจากมีพนักงานไม่เพียงพอ เราอาจจะไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้
เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับล่ามและการแปลจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ
สำหรับค่าบริการมีดังต่อไปนี้

ใบสมัคร / สอบถาม

ตัวอย่างล่ามช่วยเหลือ

(ตัวอย่าง)
(1)ต้องการล่ามแปลการพูดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
(2)ต้องการล่ามแปลเมื่อไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ( ไม่ใช่ล่ามเฉพาะทางการแพทย์)
เป็นต้น

ตัวอย่างล่ามช่วยแปล

(ตัวอย่าง)
(1)อยากให้แปลเอกสารจากทางโรงเรียน
(2)อยากให้แปลจดหมายที่อยากเขียน เป็นต้น
เป็นต้น

ค่าบริการ

กรุณาใช้ราคาด้านล่างนี้เป็นเกณฑ์ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ปรึกษา
・ล่าม : 1ชั่วโมงประมาณ 2000เยน+ค่าเดินทาง(ตามจริง1กิโลเมตร 10เยน(ไม่ถึง1กิโลเมตร คิดเป็น1กิโลเมตร))
・แปล :กระดาษขนาด A4 1แผ่น ประมาณ 1,000เยน
อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถแปลเนื้อหาเฉพาะทางเช่นล่ามทางการแพทย์ได้