เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

คำทักทายจากตัวแทน

「เชื่อมต่อ / เชื่อมต่อ」

ในชุมชนBINGOบิงโก (จังหวัดฮิโรชิม่าตอนบน) มีผู้คนที่อาศัยอยู่ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และพวกเราต้องการที่จะสร้างสังคม ร่วมกันกับคนเหล่านี้เพื่อให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น และก็เริ่มสนใจถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันอีกครั้งนึง
และพวกเราก็คิดที่จะเริ่มจากตัวเราเองให้สามารถทำได้ก่อน เพื่อสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ดังนั้นเราจึงได้สร้างองค์กรที่เรียกว่า บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมภาษาต่างประเทศและภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)
วัตถุประสงค์ ทำการสนับสนุนเรื่องของภาษาหรือวัฒนธรรม เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าวัฒนธรรมหรือภาษาจะแตกต่างกันก็ตามก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นได้
จากหัวข้อที่ว่า(สร้างสัมพันธ์・ผูกสัมพันธ์)ถึงแม้จะมีเพียงแค่คนเดียวก็ทำให้ผู้คนมากมายสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ จึงอยากจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปอย่างจริงจัง

ตัวแทน Hiroko Miyano

ปรัชญา

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก จะสามารถใช้ชีวิตอย่างสบายใจโดยไม่ต้องคำนึงถึงภาษาหรือวัฒนธรรม โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกัน
ดังนั้นเราจึงได้รับความร่วมมือจากคนที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์โดยจะเริ่มจากสิ่งที่ทำได้คือการสนับสนุนเรื่องภาษากับวัฒนธรรม
ในการสนับสนุนเรื่องภาษาและวัฒนธรรม จะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะทางกับอาสาสมัคร
(※หมายถึงกลุ่มคนในชุมชน)

「ทำพร้อมกันกับคุณ คุณก็พร้อมจะทำกับเรา ร่วมด้วยช่วยกัน」

ที่มาของ (BIRUDO)

Bingoชุมชน บิงโก (Bingo)
Languageภาษา
Diversityความหลากหลาย
Support Centerสถานที่ที่ให้การสนับสนุน
ระหว่างคำที่สะกดหัวด้วยตัวที่ใส่ไป (U= you หมายถึง คุณ ,ทุกคน)
จะมีความหมายว่า (พวกเราจะสร้าง เมืองของพวกเรา) (BUILD= BIRUDOบิรุโดะ)เป็นชื่อเล่นที่ใช้เรียกชื่อของ
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมภาษาต่างประเทศและภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)
ซึ่งเป็นการขอร้อง (ให้ทุกคนอยู่อาศัยด้วยความสบายใจ)

กิจกรรมของบิรุโดะมีอยู่ 4 หัวข้อ

เผยแพร่ข้อมูลภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย หลากหลายภาษา

ประกาศ ข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนบิงโกแบบหลากหลายภาษา

มีเจ้าหน้าของบิรุโดะแปลข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้อาศัยในชุมชน

หากคุณมีข้อมูลที่ต้องการส่งข้อมูลต่างภาษาให้กับคนในชุมชน กรุณาคลิก"ขอข้อมูล"และส่งข้อมูลไปยังสำนักงานเลขานุการ
เนื่องจากการแปลต้องใช้เวลา เราไม่แนะนำสำหรับการบังคับใช้จริงในวันที่กำหนด
นอกจากนี้กรณีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจอาจมีค่าธรรมเนียมในการส่งข้อมูล
ขอความร่วมมือช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ขอข้อมูล
หากคุณมีข้อมูลที่ต้องการส่งข้อมูลต่างภาษาให้กับคนในชุมชน กรุณาคลิก"ขอข้อมูล"และส่งข้อมูลไปยังสำนักงานเลขานุการ
เนื่องจากการแปลต้องใช้เวลา เราไม่แนะนำสำหรับการบังคับใช้จริงในวันที่กำหนด
นอกจากนี้กรณีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจอาจมีค่าธรรมเนียมในการส่งข้อมูล
ขอความร่วมมือช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ขอข้อมูล

ประเภทข้อมูล (จำเป็น)

มีล่ามแปลเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ที่ Birudo ชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปีช่วยในการตีความและการแปลที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

โครงการริเริ่มการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับภูมิภาค

ดำเนินการในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น การประสานงานจัดตั้ง

เราช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเปิดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในชุมชน

โปรดอย่าลังเลกรุณาติดต่อเราเพื่อประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นโดยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

มีภาคการศึกษาก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ

วางแผนและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอนภาษาญี่ปุ่น

จัดสัมมนาสำหรับอาสาสมัครที่ทำการสอนภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ

ใบสมัคร / สอบถาม

บิรุโดะ ห้องเรียนสำหรับเด็ก (ใบโคลเวอร์ ใบไม้สี่แฉกนำโชค)

ทำการสนับสนุนการเรียนของเด็กที่เชื่อมโยงกับต่างชาติ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง :ระดับประถมศึกษา

วันเวลา:อาทิตย์ละ 2 ครั้ง

ทุกวันพุธของสัปดาห์ 16:30-18:00 น.
ทุกวันเสาร์ของสับดาห์ 10:00-11:30 น.

สถานที่: สถานีมัทสึนางะ ประตูทางออกทิศเหนือ ใช้เวลาเดินจากสถานี 8 นาที

ค่าสมาชิก:เดือนละ 8,000 เยน ※ถ้าสัปดาห์ละครั้ง เดือนละ 5,000 เยน

ใบสมัคร / สอบถาม

รับสมัครสมาชิก

บิรุโดะ รับสมัครพนักงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ・อาสาสมัครที่สามารถทำงานร่วมกัน และเห็นด้วยกับปรัชญาขององค์กร
สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ขอให้ติดต่อสอบถามมา

รับสมัครผู้ช่วยเหลือ・องค์กร

บิรุโดะ ได้มีการบริหารจัดการจากค่าสมาชิก เงินช่วยเหลือ เงินบริจาค รายได้จากสำนักงาน
สำหรับคนที่บริจาคจะเห็นด้วยกับปรัชญาขององค์กร จะมีการแนะนำในโฮมเพจในฐานะสมาชิกผู้ช่วยเหลือสนับสนุน・องค์กรในปีงบประมาณนั้นๆ และยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อีกด้วย
สมาชิกผู้ช่วยเหลือสนับสนุน กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ชุดละ 1000เยน สำหรับองค์กร ชุดละ 3000 เยนจะกี่ชุดก็ได้