เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

แผนกให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติฟรีทุกระบบเครือข่ายทั่วประเทศ


คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่น(CLAIR)
คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่น
http://www.clair.or.jp/tagengo/
คลิกข้อมูลเลือกภาษา
ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหลายภาษา
ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมีให้เลือก15ภาษา

ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คำย่อ (hou-terasu) JAPAN LEGAL SUPPORT CENTER

ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คำย่อ hou-terasu
ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คำย่อ
Legal Information for Foreign Nationals
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ : หนี้สิน, การหย่าร้าง, แรงงาน, อุบัติเหตุ, วีซ่า, แผ่นดินไหว, เป็นต้น
ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คำย่อ hou-terasu

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาหลายภาษาในจังหวัดฮิโรชิม่า (หน่วยงานสาธารณะ)

ศูนย์นานาชาติฮิโรชิม่า

สถานที่ตั้ง: Hiroshima-shi , Naka-ku, Nakamachi,8-18 Hiroshima Crystal Plaza 6th floor อำเภอเมืองฮิโรชิม่า นากะกุ นากะมาจิ 8-18 ฮิโรชิม่าคริสตัลพลาซ่า ชั้น 6
โทร : 0120-783-806 (ไม่เสียค่าบริการ)
เรื่องที่รับให้คำปรึกษา : ให้คำปรึกษาฟรี ( สถานภาพการพำนัก ・ประกันสังคม・เงื่อนไขการทำงาน เป็นต้น)
วันเวลารับให้คำปรึกษา: ทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ 10: 00-12: 00 น. 13: 00-16: 00 น
(ยกเว้นในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมถึง 4 มกราคม)
ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ, จีน, เวียดนาม, เกาหลี, ตากาล็อก, โปรตุเกส,อินโดนีเซีย / ไทย / สเปน / เนปาล
ขอให้เข้าไปดูในบทความข้อมูลข่าวสารในภาษาที่คุณเข้าใจ
ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เวียดนาม เกาหลี ตากาล็อก โปรตุเกส อินโดนีเซีย ไทย สเปน เนปาล
※ให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติที่เข้ามาในวันเวลาทำการที่ระบุไว้ตอนต้น ยังให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติที่มาขอใช้บริการสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศภายในจังหวัด มีบริการล่ามทั้งสามฝ่าย ทั้งในและนอกสถานที่ เรามีการจัดส่งล่ามทางการแพทย์ด้วย

ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า

สถานที่ตั้ง: Hiroshima-shi, Naka-ku, Hatchobori2-31, , Hiroshima Konoike Building 1th floor อำเภอเมืองฮิโรชิม่า นากะกุ ฮัทโจวโบริ2-31ตึกฮิโรชิม่าโคโนะอิเคะ ชั้น 1
โทร : 050-3383-5485
เนื้อหาการให้คำปรึกษา:คำแนะนำทางกฎหมายฟรี(กิจการพลเรือนโดยทั่วไป・จำเป็นต้องจอง)
วันเวลารับให้คำปรึกษา : ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 13:30-16:30น.
หมายเหตุ: หากคุณต้องการล่ามโปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการจอง
สำหรับผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาฟรีได้นั้นจะเป็นผู้ที่มีรายได้สุทธิจำกัด

สำนักงานกฎหมายฮิโรชิม่า, ฝ่ายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติ

สถานที่ตั้ง:Hiroshima-shi,Naka-ku, Kamihatchobori 6-30, Hiroshima goudouchousha No. 3 4th floorอำเภอเมืองฮิโรชิม่า นากะกุ คะมิฮัทโจวโบริ 6-30 ตึก ฮิโรชิม่า โกโดโจวฉะ3 ชั้น4
โทร : 082-228-5792
รายละเอียดการให้คำปรึกษา: ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนของชาว
ต่างชาติในญี่ปุ่น ต้องจองล่วงหน้า
วันเวลารับให้คำปรึกษา : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00-17:00น

สำนักงานกรมแรงงานฮิโรชิม่า กองมาตรฐานแรงงาน
แผนกให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสภาพแรงงานของชาวต่างชาติ

สถานที่ตั้ง:Hiroshima-shi, Naka-ku, Kamihatchobori 6-30, Hiroshimagoudouchousha , kantoku kanai อำเภอเมืองฮิโรชิม่า นากะกุ คะมิฮัทโจวโบริ 6-30 ฮิโรชิม่าโกโดโจวฉะ คันโตกุ คะนาอิ
โทร :082-221-9242
รายละเอียดการให้คำปรึกษา: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานของแรงงานต่างชาติ
วันเวลารับให้คำปรึกษา :9:00-12:00 น.,13:00-16:30 น.
ภาษาโปรตุเกส・ภาษาสเปน=วันอังคาร/วันศุกร์/ภาษาจีน=วันศุกร์

สำนักงานกรมแรงงานฮิโรชิม่า・ฝ่ายความมั่นคงทางวิชาชีพ แผนกบริการจัดหางานแรงงานต่างชาติเขตฟุกุยามะ

สถานที่ตั้ง : Fukuyama-shi, Higashisakuramachi 3-12 , Fukuyama Hello Work Fukuyama 1th floor อำเภอเมืองฟุกุยามะ ฮิกะชิซากุระมาจิ 3-12 ฮาโลเวิร์คฟุกุยามะ ชั้น 1
โทร :084-923-8609(กดเบอร์ภายใน หมายเลข 44#)
วันที่เปิดทำการ: ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาที่เปิดทำการ: 8:30-12:00 น.,13:00-17:15น.
ตำแหน่งล่าม:
ภาษาสเปน・ภาษาโปรตุเกส・ภาษาอังกฤษ=จันทร์・พุธ・ศุกร์  10:00-16:00 น.
ภาษาจีน(ทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่2,ทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 4) 10:00-16:00 น.

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาชาวต่างชาติศาลากลางจังหวัดอำเภอฟุกุยามะ

สถานที่ตั้ง : Fukuyama-shi, Higashisakuramachi3-5 Fukuyamashiyakusho 1th floor อำเภอเมืองฟุกุยามะ ฮิกะชิซากุระมาจิ 3-5 ฟุกุยามะชิยะคุโช ชั้น1
โทร :084-928-1050