เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

[เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน] การสัมมนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ช่วยด้านภาษา (สัมมนาผู้ช่วยหลากหลายภาษา )

DATE:2022-11-03


เราจะจัดงานสัมมนาประสบการณ์สำหรับผู้ช่วยหลากหลายภาษา
เนื้อหากลุ่มการศึกษานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทักษะทางภาษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อ "ผู้ช่วยด้านหลากหลายภาษา" คืออะไร?

ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย
วันเวลา:ปี2022 เดือน ธันวาคม วันที่ 4 (อาทิตย์)เวลา PM1:00~3:30
สถานที่ :福山市立 大学(ふくやましりつ だいがく)มหาวิทยาลัยฟุคุยามะ
ลงทะเบียนสมัคร ⇒ https://bit.ly/3SQpWg2
ปิดรับสมัคร:ปี 2022 เดือน พฤศจิกายน วันที่ 30(พุธ)
หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่าย 


share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์