Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【BALITA】Gabay sa pagpasok sa elementarya sa Fukuyama City

DATE:2021-12-19

Magsasagawa kami ng orientasyon sa pagpasok sa paaralan para sa mga magulang na ang mga anak ay magsisimulang pumasok sa elementarya sa Abril 2022.
Sa elementarya sa Japan, maraming bagay ang kailangan mong ihanda bago pumasok sa paaralan.
Siguraduhing pumunta sa orientasyon ng paaralan na inyong papasukan. Ngunit maari na kayong lumahok dito bago pa ang orientasyon sa eskwelahan na inyong papasukan,
sabay-sabay tayong matuto nang kaunti sa sesyon ng impormasyong ito.
Ipapaliwanag namin sa simpleng Japanese at maraming wika sa paraang madaling maunawaan.
Mayroon ding sesyon ng pagpapayo.

< Petsa at Oras > sa Linggo, Enero 23, 2022 mula 1pm hanggang 4pm (3 oras ang haba)
< Place > sa Rose Com sa 4th floor sa isang meeting room
< bayad > walang bayad
< Paradahan > libre sa unang 1 oras
<paano mag-apply> sa pamamagitan ng email bago ang Enero 15, 2022.
Mangyaring magpadala ng email sa amin na may sumusunod na impormasyon:
1) pangalan ng iyong anak
2) pangalan ng elementarya na papasukan ng iyong mga anak
3) wikang gamit 

Mag-email sa: buildbingo@gmail.com


***** Original NEWS in Japanese *****

2022年 4月に小学校(しょうがっこう)の入学式( にゅうがくしき)がある親(おや)のために,入学(にゅうがく)説明会(せつめいかい)をします。
日本(にほん)の小学校(しょうがっこう)では,入学前(にゅうがくまえ)に準備(じゅんび)することが たくさんあります。
入学(にゅうがく)する学校(がっこう)の説明会(せつめいかい)には,かならず,行(い)きましょう。
その前(まえ)に,この説明会(せつめいかい)で,みんなで少(すこ)し 勉強(べんきょう)しましょう。
かんたんな日本語(にほんご)や多言語(たげんご)で ことばのサポーターが わかりやすく説明(せつめい)します。
子どもについての相談会(そうだんかい)も あります。

日時(にちじ):1月 23日 (日曜日) PM1:00~PM4:00まで
場所(ばしょ):まなびの 館(やかた) ローズコム 4階(かい) 中会議室(ちゅうかいぎしつ)
参加費(さんかひ):無料(むりょう) 
(駐車場(ちゅうしゃじょう)は1hだけ無料(むりょう)

【申込み(もうしこみ)】  
この説明会(せつめいかい)は,だれでも参加(さんか)できます。
参加(さんか)したい人(ひと)は,
①子(こ)どもの名前(なまえ)
②小学校(しょうがっこう)の名前(なまえ)
③あなたの ことば
①~③の3つのことを,メールしてください。
※しめきり=1月15日   
申込先(もうしこみさき) → buildbingo@gmail.com
 

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan