Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【Paunawa】 Konsultasyon sa Paghahanda ng Pagpasok sa Paaralang Elementarya ng Fukuyama Municipal

DATE:2022-01-17

  Ang mga miyembro ng Birudo ay magbibigay ng oryentasyon para sa mga magulang ng mga dayuhang bata na papasok sa elementarya.

  Mangyaring dalhin ang mga materyales o papeles na iyong natanggap mula sa elementaryang papasukan.
  Ipapaliwanag namin ang mga bahaging mahirap unawain.
  Ang bawat isa ay tutulungan ng ibang mga magulang na may karanasan na sa pagpasok ng kanilang mga anak sa elementarya.

Mayroon ding educational counseling booth mula kay Propesor Ryu ng Fukuyama City University.

  * Siguraduhing magpareserba para maiwasan ang impeksyon sa corona.
**********************************
  Petsa at oras: Pebrero 6 (Linggo)
  Reception: Mula 1:30 pm hanggang 3:00 pm
  Lokasyon: Fukuyama City Citizen Participation Center
  Address: 1-35, Honmachi, Fukuyama City
  Pagpasok: libre
  Paradahan: libre

  Mag-click dito upang mag-sign up →buildbingo@gmail.com

(1) Pangalan (2) Wika (3) Paki-email ang oras na maaari kang lumahok.
Deadline para mag-apply: Pebrero 4 (Biyernes)


 

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan