Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【BALITA】online na konsultasyon sa mga serbisyong pangsuporta sa pamumuhay para sa mga dayuhan

DATE:2022-02-06

【Announcement mula sa Fukuyama City】

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa pangkalahatang pamumuhay online.
Kung interesado, mangyaring ipadala ang iyong mensahe sa pamamagitan ng email o Facebook.

【Ipadala ang iyong mensahe sa】
Citizen's life Division sa Fukuyama City Hall
Email:shimin-seikatsu@city.fukuyama.hiroshima.jp
Facebook:https://m.facebook.com/fukuyama.city.multilingual.consultations

i-click at tingnan ang naka-post na balita sa opisyal na website ng Fukuyama City Hall

***** original NEWS in Japanese *****

【福山市(ふくやまし)からの お知(し)らせです】

毎日(まいにち)の生活(せいかつ)で,困(こま)っていることを 相談(そうだん)できます。
相談(そうだん)したい人は,はじめに,Facebookやメールでメッセージを送(おく)ってください。
オンラインで相談(そうだん)することが できます。

【メッセージを 送るところ】
福山市(ふくやまし) 市民生活課(しみんせいかつか)
メール(めーる):shimin-seikatsu@city.fukuyama.hiroshima.jp
Facebook:https://m.facebook.com/fukuyama.city.multilingual.consultations

福山市役所(ふくやま しやくしょ)のHP記事(きじ)へのリンクは こちら

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan