Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【MAG-APPLY NGAYON】“Mga Performance Camp sa Hiroshima” para sa Multilingual, Cross-Cultural Exchange

DATE:2022-05-15

Ang mga mag-aaral na naninirahan sa Hiroshima o nag-aaral sa mga high school, (full-time, part-time, at correspondence, kōtō-senmon-gakkō), ang mga dayuhang paaralan, mga libreng paaralan, at mga silid-aralan ng suporta sa akademiko sa prefecture ay maaaring sumali sa isang Performance Camp.

Ang mga kalahok na may katangiang malugod na tinatanggap: 1) maraming wika at multikultural na pananaw o pinagmulan, 2) gustong makipag-usap sa mga taong may multilinggwal at multikultural na pananaw o pinagmulan, at 3) interesado sa mga dula sa entablado, sayawan, at iba pang anyo ng sining.

【PLANO】
PETSA: sa Huwebes, Agosto 4, 2022 hanggang Linggo, Agosto 7, 2022
DEADLINE: sa Huwebes, Hunyo 30, 2022
Paglalarawan sa Japanese
Paglalarawan sa Ingles

【APPLICATION】
★sa Japanese
★sa Ingles
★汉语
★Tiếng Việt
★Nepali
(Malapit na ang Korean, Tagalog at Portuguese)

2018年のときの様子

website

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan