Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【DISASTER PREVENTION】Irehistro ang iyong email address

DATE:2022-05-15

Ang Hiroshima Prefecture ay nagpapadala ng impormasyon sa iba't ibang linggwahe ukol sa pag-iwas sa sakuna.
Ang impormasyon ay ipadadala email kapag nairehistro mo ang iyong email address.
Labing dalawang
(12) wika ang magagamit:
Japanese/Japanese para sa visually handicapped/English /中文 /한국어/Español/Português /ภาษาไทย /Tiếng Việt/Tagalog /bahasa Indonesia/Nepali

Irehistro natin ang iyong email address bago ang anumang sakuna!

★magparehistro ngayon (mag-click dito)

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan