Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【BALITA】 Pagpapakilala ng OTOMO POLICE ng Hiroshima Prefectural Police

DATE:2022-06-17

Ang smartphone app na tinatawag na "OTOMO POLICE" ay inisyu ng Hiroshima Prefectural Police.

Maaaring magawa mo ang mga sumusunod na bagay pagkatapos mong i-install ang app na ito sa iyong smartphone.
Kapag nasa loob ka ng Hiroshima prefecture, maaari mong gamitin and serbisyo ng app na ito.
Hinihikayat namin ang lahat na gamitin ang app na ito upang matiyak na ligtas ang inyong kapamilya at mga kaibigan.

①MOLESTER REPELLING
Babala sa mga nangmomolestya sa pamamagitan ng pagpapadala ng alerto o babala o mensahe sa screen ng smartphone, o alerto gamit ang tunog o liwanag. 
Pagpapadala sa iba tulad ng mga miyembro ng iyong pamilya ng mensahe na ikaw ay nasa panganib.

②SECURITY BUZZER
Babala sa isang estranghero sa pamamagitan ng tunog at liwanag
Pagpapadala sa iba tulad ng mga miyembro ng iyong pamilya ng mensahe na ikaw ay nasa panganib.

③PIN SA ISANG MAPA
Pagpapakita ng impormasyon sa isang mapa gaya ng krimen, estranghero, aksidente sa trapiko,
o pandaraya sa paglilipat ng pera o impormasyon sa bangko

④IPINAKIKITA ANG KASALUKUYANG POSISYON
Ipinapadala sa mga miyembro ng kapamilya ang iyong kasalukuyang kinalulugaran
kapag ikaw ay malayo sa mga kapamilya o kapag ikaw ay umuwi pagkatapos ng eskwela.

Mag-click dito para sa website ng Hiroshima Prefectural Police (Sorry Only Japanese)


share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan