Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【BALITA】Tungkol sa developmental disorder ~ Para sa mga magulang na nagpapalaki ng mga anak sa Japan

DATE:2022-08-18

Mayroon ka bang mga alalahanin tungkol sa pag-unlad ng iyong anak?

~Para sa mga magulang na nagpapalaki ng mga anak sa Japan~

Ang Japan ay nakitaan ng pagtaas sa bilang ng mga dayuhang naninirahan at kasalukuyang nagpapalaki ng kanilang mga anak sa bansa.
Kung mayroong alalahanin tungkol sa pagpapalaki ng inyong anak, tulad ng kawalan ng ideya sa ganitong sitwasyon, o hindi alam kung saan pupunta o kung kanino hihingi ng tulong,
ang Japan ay may mga institusyon sa buong bansa na nagbibigay ng suporta para sa mga magulang na nag-aalala tungkol sa pagpapalaki ng kanilang mga anak.
Umaasa kami na ang brochure na ito ay makakatulong sa inyo na makakuha ng impormasyon at suporta na ayon sa inyong pangangailangan.

Dibisyon ng Pagpaplano at Impormasyon, National Rehabilitation Center para sa mga Taong may Kapansanan:
Mag-click para sa Japanese at English na website

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan