Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【NEWS】Workshop sa kalamidad tulad ng bagyo at mabigat na ulan at refugee para sa mga di-Hapon na tagapagsalita /residente sa Fukuyama

DATE:2022-09-28

Kamakailan ay naharap tayo sa isang kalamidad sa pamamagitan ng bagyo at malalakas na pag-ulan, o baha. 
Gayunman, hindi gaanong inaalala ng mga tao kung ano ang mga dapat gawin upang protektahan ang ating buhay mula sa gayong kapinsalaan.

Sa gawaing ito, paghahandaan natin kung paano lumikas mula sa bagyo, malalakas na pag-ulan at baha, at alalayan ang mga hindi hapones na tagapagsalita/residente kung paano lumikas at paano tumingin sa mga refugee site.

Upang magkasama sama tayong lumikas nang walang pag-aalala, matuto tayo at talakayin ang paksa.

Sa gawaing ito, magsasalita tayo at magpapaliwanag sa madaling Wikang Hapon hangga't maaari.
Mangyaring sumali sa amin tulad ng mga di-Japanese speaker/residente, mga taong hindi hapones na nagsasalita/residente at iba pa.

「Magawa ka sa mabigat na ulan?」

Petsa:Linggo, Oktubre 30, 2022 sa 1:00 ng hapon
Lugar:Fukuyama City University 1F maliit na kuwarto C, gym sa 2F 
Kapasidad:70 katao
Pagpasok:Libre (bago ang application mahalaga)
Deadline:Tue. Okt. 25, 2022
Mag-apply sa: Mag-klik dito

※Ang impeksiyon sa impeksyon, ito ay nakansela /postoned. Mangyaring ipaalam sa amin ang iyong email address para makontak namin ka isang araw bago ang workshop. (Walang online)

 

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan