Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【MAG-APPLY NGAYON】"workshop para sa mga multilingual na tagasuporta"

DATE:2022-11-03

Magsasagawa kami ng workshop para sa mga multi-lingual na tagasuporta/boluntaryo sa Fukuyama.
Ito ay lubos na inirerekomenda para sa mga tao/boluntaryo na maaaring sulitin ang kanilang mga kasanayan sa wika.

TEMA: Ano ang "multilingual supporters"?

Ang workshop na ito ay nasa madaling Japanese.
Oras at Petsa sa Linggo, Disyembre 4, 2022 mula 1pm hanggang 3:30pm
Lugar: Unibersidad ng Lungsod ng Fukuyama
Mag-apply ⇒ https://bit.ly/3SQpWg2
Deadline sa Miyerkules, Nobyembre 30, 2022.


, November 30, 2022.

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan