Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Yêu cầu

Vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới để gửi cho chúng tôi ý kiến và câu hỏi của bạn.
Người phụ trách sẽ trả lời bạn qua email trong thời gian sớm nhất.

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.