Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật

Tại Birudo, các công dân nước ngoài đã sống ở Nhật Bản nhiều năm và các nhân viên hỗ trợ người Nhật sẽ giúp thông dịch và phiên dịch những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, do thiếu nhân viên, chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu của bạn.
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Có một khoản phí cho dịch vụ này.

Ứng dụng / Yêu cầu

Ví dụ về hỗ trợ thông dịch

Ví dụ)
(1)Muốn nhờ phiên dịch cho việc có nhu cầu hỏi giáo viên của những địa điểm học cho con trẻ
(2)Muốn nhờ người phiên dịch khi muốn đi gặp bác sỹ (không phải thông dịch y tế)
Vân vân

Ví dụ về hỗ trợ dịch thuật

Ví dụ)
(1)Muốn nhờ dịch hộ bản thông báo của trường học mà mình không hiểu.
(2)Muốn nhờ dịch một bức thư
Vân vân

Phí dịch

Vui lòng tham khảo phí bên dưới. Có thể thương lượng
· Thông dịch : 2000 Yên/giờ + Chi phí đi lại (chi phí thực tế hoặc 10 Yên/1km, làm tròn đến 1km gần nhất)
· Bản dịch: Cứ 1000 Yên/ 1 tờ A4
Tuy nhiên chúng tôi không thể thông dịch hoặc phiên dịch những nội dung chuyên ngành như phiên dịch y tế.