Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

Vui lòng tham gia trả lời câu hỏi điều tra hàng năm của tỉnh Hiroshima (Năm 2021)

DATE:2021-11-26

Hiện nay, số lượng người nước ngoài sống ở tỉnh Hiroshima ngày càng tăng.
Ở tỉnh Hiroshima, chúng tôi muốn người nước ngoài luôn luôn nghĩ rằng "Tôi rất vui vì tôi đã sống ở tỉnh Hiroshima",
Bởi thế chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi về mọi người.
Cuộc khảo sát này là một câu hỏi dành cho những người đã ở Nhật Bản dưới 10 năm, nhưng ai cũng có thể trả lời được.
Rất mong được sự hợp tác của bạn.
* Thời gian khoảng 10 phút.
Thời hạn trả lời  cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bấm vào đây / Bấm vào đây

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện