Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

[Thông tin có ích] Bạn sẽ được hoàn trả lại tối đa 20% số tiền đã thanh toán, nếu sử dụng Pay Pay. Hãy ủng hộ thành phố Fukuyama

DATE:2021-12-13

Từ nay cho tới hết 31/12/2021 (thứ 2) nếu bạn mua sắm hoặc ăn uống tại các cửa hàng có biể tượng Pay Pay, bạn sẽ được hoàn trả lại 20% số tiền đã thanh toán.
Cho tới ngày 31/1/2022 đối với mỗi điện thoại thông minh có cài ứng dụng Pay pay, cứ mỗi lần thanh toán sẽ được hoàn trả tối đa 2000. Tổng cộng tối đa cho tới 1 man cho toàn bộ.
Ví dụ.
Khi bạn mua hàng hết 10800 Yên, thanh toán bằng Pay Pay, Thì phần thưởng Pay Pay 2000 Yên sẽ được hoàn trả lại.
Khi bạn mua hết 1500 yên, thanh toán bằng Pay pay, thì phần thưởng Pay Pay 300 yên sẽ được hoàn trả lại. 
Tiền thưởng Pay Pay là tiền nhận lại được khi bạn sư dụng dịch vụ thanh toán bằng Pay Pay.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện