Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

[Thông báo]Thông báo về trợ cấp đặc biệt ở thành phố Fukuyama (Dành cho gia đình có con nhỏ)

DATE:2021-12-19

Đây là tin tức của thành phố Fukuyama. (Nhấp vào đây để xem trang web của thành phố Fukuyama)
Phụ huynh có con từ 0 -3 tuổi sẽ nhận được một quyền lợi đặc biệt từ chính quyền thành phố hỗ trợ 100.000 yên

Những người đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em sẽ được trả 100.000 yên vào ngày 23 tháng 12. Không cần đăng ký.
Những người chưa nhận trợ cấp dành cho trẻ em và những người có thể nhận 100.000 yên sẽ nhận được đơn đăng ký tại nhà của riêng từ tháng 1/2022
Nếu bạn đã nhận được đơn đăng ký, vui lòng gửi đơn đăng ký.


 

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện