Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

[Thông báo] Bạn có thể trao đổi về cuộc sống của người nước ngoài thông qua Internet

DATE:2022-02-06

[Đây là bản tin từ thành phố Fukuyama]

Bạn có thể đặt câu hỏi với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến ​​với chúng tôi, vui lòng gửi tin nhắn qua Facebook hoặc email.
Bạn có thể tham khảo thêm trên mạng.

[Nơi gửi tin nhắn]
Bộ phận Đời sống Công dân thành phố Fukuyama
Email: shimin-seikatsu@city.fukuyama.hiroshima.jp
Facebook: https://m.facebook.com/fukuyama.city.multilingual.consultations

Bấm vào đây để xem liên kết tới bài báo phóng sự HP của Tòa thị chính Fukuyama.

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện