Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

[Phòng chống thiên tai] Hãy đăng ký qua e-mail để nhận thông tin bằng nhiều ngôn ngữ về thảm họa

DATE:2022-05-15

Tỉnh Hiroshima sẽ gửi thông tin phòng chống thiên tai bằng nhiều ngôn ngữ cho những người đã đăng ký e-mail.
Có 12 ngôn ngữ khác nhau:
Tiếng Nhật / Tiếng Nhật (dành cho người khiếm thị) / Tiếng Anh / Tiếng Trung  / 한국어 / Español / Português  / ภาษา ไทย  / Tiếng Việt / Tagalog  / bahasa Indonesia/ Nepal

Hãy đăng ký trước khi thảm họa xảy ra.

★ Bấm vào đây để đăng ký

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện