Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

[Kêu gọi người tham gia] Trại huấn luyện biểu diễn "Hiroshima PCAMP"

DATE:2022-05-15

Chúng tôi đang tuyển học sinh trung học tại tỉnh Hiroshima.
Bất kỳ học sinh trung học nào quan tâm đến việc trao đổi đa ngôn ngữ và đa văn hóa đều có thể đăng ký.
[Chi tiết]
Ngày: 4 tháng 8 (thứ 5) đến 7 (chủ nhật) năm 2022
Hạn cuối: 30 tháng 6 (thứ năm), năm 2022

1. Tờ rơi bằng tiếng nhật
2. Tờ rơi bằng tiếng anh
[Đăng ký]
★ Tiếng Nhật
★ Bản tiếng Anh 
★ 汉语
★ Tiếng Việt
★ Tiếng Nepal
(tiếng Hàn, tiếng Philippines, tiếng Bồ Đào Nha đang chuẩn bị)

Hình ảnh hoạt động vào năm 2018

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện