Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

[Giới thiệu] Một tờ rơi quảng cáo nói về việc chậm phát triển ở trẻ em dành cho các cha mẹ người nước ngoài.

DATE:2022-08-18

Việc nuôi dạy một đứa trẻ ở Nhật Bản, nơi có ngôn ngữ và phong tục tập quán khác nhau, thật khó khăn.
Liệu con bạn có đang phát triển bình thường hay không, bạn có thể nói chuyện với ai và ở đâu khi bạn lo lắng, v.v.
Có một tài liệu quảng cáo dễ hiểu có sẵn bằng 19 ngôn ngữ.
Ở đó có giới thiệu một trang web thông tin về các khuyết tật phát triển ở trẻ nhỏ do chính phủ cung cấp.

Cấp bởi: Trung tâm Hỗ trợ và Thông tin về việc Rối loạn Phát triển ở trẻ em
Bấm vào đây để biết thên về trang web.

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện