Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

[Thông báo] Bạn có thể xem trang web của Thành phố Fukuyama bằng "Tiếng Nhật đơn giản".

DATE:2022-08-24

Bạn có thể xem trang web của Tòa thị chính Fukuyama bằng tiếng Nhật đơn giản.
Một số chữ kanji có hiragana và một số có tiếng Nhật đơn giản.
Trang này dễ hiểu không chỉ đối với người nước ngoài, mà còn đối với trẻ em và người cao tuổi.
Bạn có thể xem thông tin quan trọng như thảm họa và bệnh truyền nhiễm (Corona, v.v.) bằng "tiếng Nhật đơn giản".

Vui lòng nhấn nút "Tiếng Nhật đơn giản" trên trang đầu tiên.

Nhấp vào đây để xem trang web của Thành phố Fukuyama (bằng tiếng Nhật đơn giản)


 

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện