Chúng tôi mong muốn thực hiện một xã hội cộng sinh, trong đó những người sống ở khu vực Bingo có thể sống cùng nhau và yên tâm ở trong khu vực này bất kể ngôn ngữ hay văn hóa nào.

にほんご English 中文 Tagalog Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Bingo

Thông báo thông tin sự kiện

【TIN TỨC】 Cảnh báo cấp 3 lúc 4 giờ chiều tại thành phố Fukuyama - Người cao tuổi nên sơ tán

DATE:2022-09-18

Vào lúc 16:00 ngày 18 tháng 9 (Chủ nhật), mức độ cảnh báo 3 đã được nâng lên trên toàn thành phố Fukuyama.
Có một địa điểm sơ tán khẩn cấp (Kinkyu Hinambasho).

Mọi người hãy chuẩn bị những gì có thể trước cơn bão.
Chuẩn bị nước uống và pin Đề phòng các mảnh vỡ bay và gió lớn.

Tin khẩn cấp Fukuyama xem tại link bên dưới.
福山市からのお知らせ(日本語) 

Emergency evacuation site 緊急避難場所(きんきゅう ひなん ばしょ)>
※,* là những nơi cho phép vật nuôi.

○まなびの館(やかた)ローズコム(ろーずこむ)※ Manabi no Yakata Rose Com*
○鞆公民館(とも こうみんかん)Tomo Kōminkan (Public Hall)
〇旭小学校(さひ しょうがっこう)Asahi Shōgakkō
〇赤坂公民館(あかさか こうみんかん)Akasaka Kōminkan(Public Hall)
〇走島公民館(はしりじま こうみんかん)Hashirijima Kōminkan(Public Hall)
○西部市民センター(せいぶ しみん せんたー)※ Seibu Shimin Center (West Civic Center)*
○北部市民センター(ほくぶ しみん せんたー)※ Hokubu Shimin Center (North Civic Center)*
〇山野中学校(やまの ちゅうがっこう)Yamano Chugakkō
○東部市民センター(とうぶ しみん せんたー)※ Tōbu Shimin Center (East Civic Center)*
〇かんなべ市民交流センター(かんなべ しみん こうりゅうせんたー)※ Kan'nabe Shimin Center (Kan'nabe Civic Center)*
〇しんいち市民交流センター(しんいち しみん こうりゅうせんたー)※ Shin'ichi Shimin Center (Shin'ichi Civic Center)*
〇常金丸公民館(つねかねまる こうみんかん)Tunekanemaru Kōminkan (Public Hall)
○ぬまくま市民交流センター(しみん こうりゅう せんたー)※ Numakuma Shimin Kōryū Center (Civic Center)*
○うつみ市民交流センター(しみん こうりゅう せんたー) Utsumi Shimin Kōryū Center (Civic Center)
 * are places where pets are allowed.
 

share
Tweet
Wechat
Thông tin / danh sách thông tin sự kiện