เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

[คำขอ] โปรดให้ความร่วมมือกับการสำรวจแบบสอบถามในจังหวัดฮิโรชิม่า (2021)

DATE:2021-11-26

เมื่อเร็ว ๆ นี้จำนวนชาวต่างชาติในจังหวัดฮิโรชิม่าเพิ่มขึ้น
ดังนั้น รัฐบาลประจำจังหวัดฮิโรชิม่า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติที่นี่ ได้จัดทำแบบสำรวจนี้สำหรับชาวต่างชาติในจังหวัดฮิโรชิม่า
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ.

จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
กรุณากรอกภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ここをクリック/Click here

いま,広島県内(ひろしまけんない)で暮(く)らしている外国人(がいこくじん)が増(ふ)えています。
広島県庁(ひろしまけんちょう)では,外国人(がいこくじん)のみなさまが「広島県内(ひろしまけんない)に住(す)んでよかった」と思(おも)うことができる環境(かんきょう)をつくるため,県内(けんない)で暮らしているみなさまに,アンケート調査(あんけーとちょうさ)を行(おこな)っています。
 なお,本調査(ほんちょうさ)は,特(とく)に滞日歴(たいにちれき)おおむね10年未満(ねんみまん)の方(かた)を想定(そうてい)した質問(しつもん)としております。
 御協力(ごきょうりょく)をお願(ねが)いします。

*時間(じかん)は10分(ぷん)くらいですので,ご協力(きょうりょく)をお願(ねが)いします。

  2021年12月31日まで

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์