เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

ข่าวสารและกิจกรรมกำลังจะเปิด "หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายภาษา" ครั้งที่ 2

DATE:2022-01-06

(การรับสมัครผู้เข้าร่วม )เรากำลังรับสมัครผู้เข้าร่วมสำหรับ "หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายภาษา" ครั้งที่ 2
กำลังจะเปิด "หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายภาษา" ครั้งที่ 2 

มีหลายคนในเขตเฟุกุยามะซึ่งใช้ภาษาแม่ที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนจำนวนมากที่สามารถเป็นล่ามและสามารถแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่นๆ ได้ง่าย

อย่างในกรณีฉุกเฉินเราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทำไมไม่ลองมาคิดร่วมกันในคอร์สนี้ล่ะ?
ในช่วงครึ่งหลังของหลักสูตร งานกลุ่มจะดำเนินการแยกแต่ละภาษา
เราหวังว่าจะมีคนจำนวนมากสนใจมีส่วนร่วมด้วย


******************
「หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายภาษา」
วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม เวลา 18:00 ถึง 20:30 น.
วิธีการเข้าร่วม: การประชุมแบบเปิดกล้อง ZOOM
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม: ฟรี
จำนวน : 50 คน
ปิดรับสมัคร: จนถึงวันอังคารที่ 25 มกราคม
ใบสมัคร: โปรดใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้

คลิกตรงนี้ เพื่อลงทะเบียน ここをクリック(申込フォーム) 

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์