เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

[ประกาศ] สำหรับชาวต่างชาติคุณสามารถปรึกษาเกี่ยวกับดำรงชีวิตในญี่ปุ่นผ่่านช่องทางออนไลน์ได้

DATE:2022-02-06

【การแจ้งข่าวสารจากเมืองฟุคุยามะ】

คุณสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันได้
สำหรับช่องทางการปรึกษา สามารถติดต่อผ่านทาง เฟสบุค การส่งข้อความ หรือทางอีเมล 
สามารปรึกษาผ่านทางออนไลน์ได้

【ข้อความส่งไปยังสถานที่นี้】
เมืองฟุคุยามะ福山市(ふくやまし) ชิมินเซคะซึกะ市民生活課ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ(しみんせいかつか)
อีเมล メール(めーる):shimin-seikatsu@city.fukuyama.hiroshima.jp
เฟสบุค Facebook:https://m.facebook.com/fukuyama.city.multilingual.consultations

โฮมเพจของศาลากลาง เมืองเขตฟุคุยามะ กรุณาคลิกที่นี่ 福山市役所(ふくやま しやくしょ)のHP記事(きじ)へのリンクは こちら

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์