เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

การแจ้งข่าวสาร ・คุณสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

DATE:2022-05-06

[แจ้งให้ทราบ] คุณสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
คุณสามารถซื้อ "อากรแสตมป์" ได้ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
คุณสามารถซื้อเพื่อใช้กับหนังสือเดินทางของคุณ และยังซื้อใชัสำหรับวีซ่าตรวจคนเข้าเมืองได้อีกด้วย

บริเวณชั้น 1  ของ ตึกที่ว่าการอำเภอฟุคุยามะ Fukuyama City Hall (ที่อยู่: Fukuyama City Hall = 3-5 Higashisakuramachi, Fukuyama City)3-5 ฮิกาชิซากุระมะจิ ฟุคุยามะ 
จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้กว่าเดินทางไปไปรษณีย์
ตู้หยอดเหรียญนี้มีอากรแสตมป์ราคา 4000 เยน
ปุ่มที่ติดป้ายว่า(kodomo 子ども ) "เด็ก" เป็นปุ่มราคา 4000 เยน


写真提供:馬場依奈美様
(しゃしんていきょう:ばば えなみ さま)
ภาพถ่ายได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ บาบะ เอะนามิ
 

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์