เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

[การป้องกันภัยพิบัติ] ลงทะเบียนได้ทางอีเมลเพื่อสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติได้หลายภาษา

DATE:2022-05-15

จังหวัดฮิโรชิม่าจะส่งข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติในรูปแบบหลายภาษาไปยังผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางอีเมล
มี 12 ภาษา
日本語/日本語(視覚障害者向け)ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่น (สำหรับผู้พิการทางสายตา)/Englishภาษาอังกฤษ /中文 /한국어ภาษาเกาหลีใต้/Españolภาษาสเปน/Portuguêsภาษาโปรตุเกต /ภาษาไทย /Tiếng Việtเวียดนาม/Tagalogตากาล๊อก /bahasa Indonesiaอินโดนีเซีย/Nepaliเนปาล

 มาลงทะเบียนกันก่อนเกิดภัยพิบัติ
★登録(とうろく)は ,ここをクリックคลิกตรงนี้เพือลงทะเบียน 

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์