เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

[รับสมัครผู้เข้าอบรม] ค่ายฝึกอบรมการแสดง "ฮิโรชิม่า PCAMP"

DATE:2022-05-15

เรากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายในเขตจังหวัดฮิโรชิม่า
หลายภาษา・สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสามารถสมัครได้
【เนื้อหา】
วันที่เปิดรับสมัคร:ปี2022เดือนสิงหาคมวันที่4(พฤหัสบดี)~7(อาทิตย์)
ปิดรับสมัคร :ปี2022เดือนมิถุนายน6วันที่30(พฤหัสบดี)
・日本語チラシ
・英語(English)チラシ

【ลงทะเบียน】
★にほんご
★English version 
★汉语

★Tiếng Việt
★Nepali

(เกาหลี ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส กำลังเตรียมการ)

2018年ときの様子

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์