เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

DATE:2022-06-17

แนะนำ "Otomopolice โอโตโมะโพลิส" โดยตำรวจจังหวัดฮิโรชิม่า
กรมตำรวจประจำจังหวัดฮิโรชิม่า (ฮิโรชิม่า เคน เคอิซัทสึ) ได้สร้างแอปชื่อ "Otomopolice โอโตโมะโพลิส"
หลังจากดาวน์โหลดแอปนี้แล้ว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 
คุณสามารถใช้แอพนี้เมื่อคุณอยู่ในจังหวัดฮิโรชิม่า
กรุณาลองใช้แอพนี้ เพื่อให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณสามารถใช้เวลาอย่างสงบสุข สบายใจ / ปลอดภัย
① มาตรการ การรับมือ/ การขับไล่ (เกคิไต げきたい/ ไทซากุたいさく)
การขับไล่ด้วยการแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอ (กาเมนเฮียวจิがめんひょうじ) เสียง (เสียงおと) และแสง (ฮิคาริひかり)
ส่งสถานที่บริเวณที่คุณอยู่นั้นมันมีอันตราย โดยให้ครอบครัวของคุณเป็นต้น
2 เสียงกริ่งเตือน 
การขับไล่ผู้ต้องสงสัยด้วยเสียงและแสง
ส่งสถานที่ที่คุณอยู่ให้กับครอบครัวของคุณ ฯลฯ และบอกพวกเขาว่าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายโ
③ แสดงแผนที่ (ชิซ ฮโยจิちず ひょうじแผนที่) MAP
คุณสามารถเ่ข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม ผู้ต้องสงสัย อุบัติเหตุจราจร และการฉ้อโกงพิเศษ ข้อมูลแผนที่ เป็นต้น
④ ส่งตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ (Genzaichi Soshinげんざいち そうしん)
ส่งสถานที่ที่คุณอยู่ให้กับครอบครัว ฯลฯ เช่น เมื่อคุณอยู่ห่างจากครอบครัว เมื่อคุณกำลังเดินทางกลับจากทำงานหรือเลิกเรียน ฯลฯ 


広島県警察のHPはこちらคลิกเข้าหน้าโฮมเพจ(Sorry Only Japanese ขออภัยระบบมีภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

アプリのダウンロード iphone สำหรับไอโฟน  App Downloadดาวน์โหลดแอป
アプリのダウンロード Android สำหรับแอนดรอยด์ App Downloadดาวน์โหลดแอป

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์