เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

การแจ้งข่าวสารกิจกรรม ประกาศจากเมืองฟุคุยามะ รับสมัครล่ามอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร

DATE:2022-07-31

เรามีการส่งบุคลากรพยาบาลสาธารณสุขไปพบเจอผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือเลี้ยงดูบุตร
สามารถรับฟังข้อกังวลเรื่องการคลอดบุตรและการเลี้ยงบุตร พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อให้คุณสามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างสบายใจ 
เรากำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครล่ามสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นไม่ได้
เพียงแค่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้แล้วแปลเป็นภาษาประเทศตนเองได้ แต่ยังสามารถแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ได้อีกด้วย หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่คิดว่าคุณสามารถกรุณาส่งจดหมายสมัครมาได้ ทำไมไม่ลองสมัครดูล่ะ?
ผู้ที่สมัครจะได้เรียนรู้เพื่อเป็นล่ามอาสาสมัคร
ผู้ที่สอบผ่านจะได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ศาลากลาง ➡ (คลิกที่นี่) ➡  (ここを Click) 
ปิดรับสมัคร:วันพุธ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม 8月17日(水)
[ทั่วไป]
เป็นการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรสำหรับชาวต่างชาติที่มีปัญหาในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและการสื่อสารระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน ในการออกไปเยี่ยมเยียนพูดคุย สอบถาม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับการสนับสนุนจาก เขตอำเภอเมืองฟุคุยามะ Fukuyama โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ  เราจะเริ่มโครงการจัดส่งล่ามอาสาสมัครไปด้วย
โดยการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ผ่านล่ามอาสาสมัคร  เพื่อลดความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ชาวต่างชาติ ฯลฯ เกี่ยวกับการคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนได้อย่างสบายใจ
โปรดเขาดูในว็บไซต์ศาลากลางสำหรับรายละเอียด ➡ (คลิกที่นี่ )➡  (ここを Click) 
 

 


    
Wechat
 

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์