เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

การแจ้งข่าวสารกิจกรรม : รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับแพทย์รักษาโรค, การประกวดสุนทรพจน์ภาคฤดูร้อนและประกวดนักพูด

DATE:2022-08-05

รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "ล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับสายงานทางการแพทย์รักษาโรค Summer Online Contest for Medical Interpretation, การประกวดนักพูดสุนทรพจน์ภาคฤดูร้อนออนไลน์"Community Interpretation, and Language Speech"
วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดครั้งนี้คือเพื่อเผยแพร่และให้ผู้คนได้รู้จักกับกิจกรรมของเรามากขึ้น เกี่ยวกับกิจกรรมการแปลความหมายด้านสายงานการแพทย์
"บิรุโดะ Birudo " ไม่ใช่ผู้จัดงานนี้ แต่ให้ความร่วมมือในสถานะองค์กรที่ให้ข้อมูลหลายภาษา
เนื้อหาจากด้านล่างนี้ถัดไป ไม่มีประโยคในแบบภาษาญี่ปุ่นที่อ่านได้ง่าย 
◆ผู้จัดงาน:Knezevic Julija さんคุณเนเซวิช จูลิจา
※วัตถุประสงค์ผู้จัดงาน :
เรากำลังจะปรับปรุงทักษะ (การปรับปรุงทางเทคนิคเทคโนโลยี) เช่น การจัดหาสื่อการเรียนการสอนฟรี สำหรับการฝึกอบรมล่ามอาสาสมัครในโรงพยาบาล และการสนับสนุนทั่วไปสำหรับชาวต่างชาติ
◆มี 4 หัวข้อที่จะพูดถึง
① แผนกต้อนรับ・ฝ่ายตรวจสอบ
② ฝ่ายตรวจสอบด้านสาธารณสุข 
③ โควิด コロナ・ ฝีดาษลิง Monkey Pox(พูดภาษาญี่ปุ่น)
④「เกี่ยวกับโควิด With Corona. เกี่ยวกับฝีดาษลิง Monkey Pox」(พูดภาษาอังกฤษ )
※Monkey Pox=サル痘(さる とう)ฝีดาาษลิง 
◆ รางวัลจากการแข่งขัน 
ผู้ชนะเลิศ(การแข่งแต่ละประเภท )1คน :10,000円
รองชนะเลิศ (แต่ละประเภท)2คน  :  5,000円
◆ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
◆ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม เป็นผู้ที่มีความสนใจงานล่ามเกี่ยวกับสายงานด้านการแพทย์ 、ชุมชน การเรียนรู้ด้านภาษา (ไม่ต้องมี TOEIC、Eiken 、คะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น )
◆การสมัคร ・สอบถามข้อมูลส่งไปยังอีเมล julija.interpreter@gmail.com
◆ หมดเขตรับสมัคร    วันที่30 เดือน สิงหาคม (วันอังคาร )
◆ขั้นตอนการแข่งขัน
① การสมัคร  ➡ ทางเราจะส่งอีเมลถึงผู้สมัครพร้อมเหตุผลง่ายๆ และช่วงเวลาที่คุณสะดวก 
②รับ URL สำหรับการแข่งขันจากผู้จัด 
③ การสอบ  ➡สามารถพูดคุยได้ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของตัวเอง (ประมาณ 1 นาที ),เวลาสอบ (ประมาณ 10นาที รวมคำติชม )
④ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน  ➡ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับอีเมลติดต่อแจ้งผลในวันที่ 5 เดือน กันยายน (วันจันทร์ )

 

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์