เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

แจ้งข่าวสาร เรื่อง เข้าดูโฮมเพจของเมืองฟุคุยามะ ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นที่อ่านง่าย

DATE:2022-08-24

สามารถเข้าดูเว็ปไซต์=websiteของที่ว่าการอำเภอฟุคุยามะ ในรูปแบบภาษาญีปุ่นที่อ่านง่ายได้แล้ว
ตัวคันจิในภาษาญีปุ่นจะมีคำอ่านเป็นตัวฮิรางะนะขึ้นมาด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านภาษาญี่ปุ่น
ไม่เฉพาะแค่ชาวต่างชาติ รวมไปถึง  เด็ก คุณตา คุณยาย ผู้สูงอายุก็สามารถอ่านไเนื้อหาได้เข้าใจ
คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญ เช่น ภัยพิบัติและโรคติดต่อ  (ไวรัสโคโรน่า ฯลฯ) ได้ในรูปแบบ "ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย "

กรุณากดปุ่ม 「やさしい日本語」ตรงหน้าแรก
นี่คือเว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอเมืองฟุคุยามะ 福山市(ふくやまし)のホームページはこちらกดคำนี้ (やさしい日本語(にほんご)ในหน้าแรก

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์