เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบิงโก( Bingo) สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีความสบายใจ และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึง ภาษาหรือวัฒนธรรม

にほんご English Tiếng Việt 中文 Tagalog Português 한국어 bahasa Indonesia
บิงโก ศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่น (บิรุโดะ)

การแจ้งข่าวสาร ・การแจ้งการจัดงานในเทศกาล(อีเว้นท์)

【ข่าว】การแจ้งเตือนระดับ 3 เวลา 16.00 น. ในเมืองฟุคุยามะ - ผู้สูงอายุควรอพยพ

DATE:2022-09-18

เมื่อเวลา 16:00 น. ของวันที่ 18 กันยายน (วันอาทิตย์) Alert Level 3 ได้มีการประกาศแจ้งเตือนทั่วเมืองฟุคุยามะ
แจ้งสถานที่อพยพฉุกเฉิน 

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนพายุจะมาถึง
เตรียมน้ำดื่มและแบตเตอรี่สำรองไว้  ระวังลมแรงและเศษซากที่ปลิวมาด้วย


福山市からのお知らせ(日本語) Fukuyama Emergency News

Emergency evacuation site 緊急避難場所(きんきゅう ひなん ばしょ)>นี่คือสถานที่สามารถอพยพไปพักพิงชั่วคราวได้
* เป็นสถานที่ที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้  * are places where pets are allowed.
○まなびの館(やかた)ローズコム(ろーずこむ)※ Manabi no Yakata Rose Com*
○鞆公民館(とも こうみんかん)Tomo Kōminkan (Public Hall)
〇旭小学校(さひ しょうがっこう)Asahi Shōgakkō
〇赤坂公民館(あかさか こうみんかん)Akasaka Kōminkan(Public Hall)
〇走島公民館(はしりじま こうみんかん)Hashirijima Kōminkan(Public Hall)
○西部市民センター(せいぶ しみん せんたー)※ Seibu Shimin Center (West Civic Center)*
○北部市民センター(ほくぶ しみん せんたー)※ Hokubu Shimin Center (North Civic Center)*
〇山野中学校(やまの ちゅうがっこう)Yamano Chugakkō
○東部市民センター(とうぶ しみん せんたー)※ Tōbu Shimin Center (East Civic Center)*
〇かんなべ市民交流センター(かんなべ しみん こうりゅうせんたー)※ Kan'nabe Shimin Center (Kan'nabe Civic Center)*
〇しんいち市民交流センター(しんいち しみん こうりゅうせんたー)※ Shin'ichi Shimin Center (Shin'ichi Civic Center)*
〇常金丸公民館(つねかねまる こうみんかん)Tunekanemaru Kōminkan (Public Hall)
○ぬまくま市民交流センター(しみん こうりゅう せんたー)※ Numakuma Shimin Kōryū Center (Civic Center)*
○うつみ市民交流センター(しみん こうりゅう せんたー) Utsumi Shimin Kōryū Center (Civic Center)
 

share
Tweet
Wechat
รายการข้อมูลข้อมูล / เหตุการณ์